صفحه شخصی بلال مرادی قره تپه   
 
نام و نام خانوادگی: بلال مرادی قره تپه
استان: آذربایجان غربی - شهرستان: میاندوآب
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  سرپرست آزمایشگاه مقیم - پروژه گندله سازی سه چاهون بافق
شماره نظام مهندسی:  143007550
تاریخ عضویت:  1390/05/19
 روزنوشت ها    
 

 مهاربندهای زیپر بخش عمران

5

بهبود رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربندی‌شده شورون با استفاده از المانهای زیپر

یکی از انواع قابهای مهاربندی شده، قابهای شورون (یا قابهای V شکل معکوس) می باشند. در اثر افزایش بارهای جانبی در این قابها، مهاربند طبقه اول دچار کمانش می شود و در نتیجه یک نیرویی درجهت قائم بر تیر دهانه مهاربندی شده وارد می شود، که باعث ایجاد تغییر شکل بزرگ در تیر و ناپایداری سازه می شود. جهت رفع این نقیصه، ما بین نقاط اتصال مهاربندها به تیرها المانهایی قرار میدهند به این سیستم اصطلاحا قاب زیپر گفته میشود. نظر به کمبود مطالعات انجام یافته در رابطه با رفتار این سیستمها در این مقاله سعی شده است ، یک مطالعه مقایسه ای در مورد رفتار دینامیکی قابهای شورون و زیپر صورت گیرد. به این منظور بر روی مدلهای ساختمانی با تعداد طبقات مختلف تحت زلزله های با ویژگی های لرزه ای متفاوت، انالیز دینامیکی تاریخچه زمانی صورت گرفته است. برای انجام آنالیز از نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده شده است. مطالعات انجام گرفته بر روی تغییر مکان نسبی بین طبقاتی مدلهای مختلف، حاکی از کاهش قابل ملاحظه مقادیر مزبور در طبقات بالایی سیستم های زیپر نسبت به قابهای شورون، بود. لذا بکارگیری قابهای زیپر در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا، بجای سیستم های مهاربندی شورون قابل توصیه خواهد بود. 

بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی دارای بادبندهای زیپی

قابهای مهاربندی شده شورون دارای سختی و مقاومت بالایی می باشند ولی رفتار پس کمانشی ضعیفی از خود نشان میدهند به این صورت که در اثر کمانش مهاربند در یک طبقه یک نیروی نامتعادل کننده قائم در وسط دهانه تیر وارد می شود که این امر باعث تمرکز خرابی در آن طبقه و درنهایت انهدام سازه می شود برای مقابله با این وضعیت می توان المان های قائم زیپر را مابین تیرها بگونه ای قرار داد که راس مهاربندها را در ارتفاع به همدیگر اتصال دهد تا نیروی نامتعادل ایجاد شده در طبقه را به طبقات بالاتر انتقال دهد به چنین قابی اصطلاحا قاب زیپر گفته می شود دراین تحقیق یک مطالعه مقایسه ای بین رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده شورون و همگرای ویژه زیپر صورت گرفته است برای این منظور برروی نمونه های مختلفی از قابهای مهاربندی شده با تعداد طبقات 5 ، 10 و 15 تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از نرم افزار PERFORM3D انجام یافته است. 

محاسبه ضریب‌‌ رفتار ‌قابهای‌ مهاربندی‌شده زیپر

قابهای مهاربندی شده زیپر یکی از انواع سیستم های مهاربندی می باشند که جهت بهبود رفتار لرزه ای و پس کمانشی قابهای شورون ( V شکل معکوس) پیشنهاد شده اند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ تحقیقی در مورد محاسبه ضریب رفتار این سیستم ها صورت نگرفته است، بنابراین در این مقاله ضریب رفتار این سیستم ها و قابهای مهاربندی شده شورون بر اساس آیین نامه ASCE7-05محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت محاسبه ضرایب اضافه مقاومت، شکل پذیری و ضریب رفتار، مدلهای سازه ای با تعداد طبقات مختلف طراحی شده و به روش استاتیکی غیر خطی بار فزاینده با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS تحلیل شده اند. بر اساس این تحقیقات مشاهده شده است که شکل پذیری و ضریب رفتار قابهای زیپر بیشتر از قابهای شورون می باشد. 

و ...
در سایت زیرشنبه 20 شهریور 1395 ساعت 15:03  
 نظرات